Samverkan med R4E för Reskilling-program

Up & Reskill har börjat samverka med europa-initiativet Reskiling 4 Employment (R4E). Drivande i projektet från R4E i Sverige är bl.a. Volvo Group och Astra Zeneca.

Tillsammans med R4E har vi som målsättning att under 2024 lansera 50 olika Reskillprogram mot yrken där det råder stor brist på kompetens.

R4E startades 2021 genom European Round Table for Industry (ERT). ERT är ett forum som samlar Vd:ar och företagsordföranden från ca 60 olika europeiska industri- och teknikföretag. Läs mer här!