Rådgivning

Kompetensutveckling / Utbildningsrådgivning / Akademi

Vi kan utbildning och kompetensutveckling

Up & reskill har lång erfarenhet av utbildningsrådgivning, kompetensutveckling samt projektledning av utbildningsinsatser i större organisationer. Dessa utbildningsinsatser kan exempelvis ha sin grund i organisationsförändringar, införanden av nya IT-system, omställning eller specifik kompetenshöjning av en eller flera funktioner eller yrkesroller. Vår utgångspunkt är alltid att skapa program eller ta fram relevanta utbildningar som ska säkerställa mätbara effekter innan vi därefter involverar de som i praktiken ska genomföra utbildningsmomenten i programmet.

Det har blivit allt mer populärt med sk Akademier inom organisationer. Låt oss bli er Akademi!

Up & reskill kan hjälpa till med exempelvis:

  • Kartläggning och gapanalyser
  • Programutveckling
  • Upphandlingar och inköp av utbildningar
  • Metoder för att säkerställa mätbara effekter (ROI)
  • Kvalitetssäkring av leverantörer
  • Utbildningsadministration