Kompetensutveckling

Interna omställningsprogram

Interna omställningsprogram

Strategisk kompetensutveckling som ger resultat

Vi kan hjälpa er med att se över möjligheterna till omställning av kompetens, på så väl kort som längre sikt. Syftet är att säkerställa att ni som företag har rätt kompetens för framtiden samtidigt som vi stärker era anställdas trygghet på arbetsmarknaden.

Utifrån behov och identifierade möjligheter hjälper vi till att utveckla skräddarsydda omställningsprogram, involverar och förhandlar med rätt utbildningsleverantörer. Vi för även dialog med omställningsorganisationer för att se om där finns möjlighet till samverkan samt ser över vilka olika möjligheter till stöd och finansiering som finns från dem och CSN.

Hybridprogram

Det finns även möjligheter att komplettera ett internt omställningsprogram med rekrytering. Har ni exempelvis behov av 15 stycken till en specifik yrkesroll, så kan tio av dessa vara sökande internt (omställning) medan fem deltagare kommer från och finansieras av olika omställningsorganisationer (rekrytering).

reskillprogram - utbildningar som tas fram tillsammans med företag som behöver anställa!