Nytt reskillprogram – Undersköterska, (Stockholm)

Tillsammans med vård-och omsorgsföretaget Ambea, Vardaga och utbildningsarrangören Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) lanserar vi ett utbildningsprogram för dig som vill bli Undersköterska. Fr om 1 juli 2023 blir även undersköterska en skyddad yrkestitel. Efter avslutad utbildning är målet att du ska erbjudas arbete hos något av Ambeas och Vardagas enheter.

Vardaga har ett 100-tal boenden runt om i Sverige där äldreomsorg erbjuds. Hos Vardaga möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet.

Omvårdnad är en hjärtefråga och undersköterska är ett bra steg in för dig som vill jobba och utvecklas inom vård- och omsorgssektorn. Från undersköterska kan du vidareutveckla dig i olika riktningar som ex Sjuksköterska.

Utbildningen är 40 veckor och sker på plats i KUI:s lokaler på Fridhemsplan, Stockholm.
Utbildningen inleds med att vi kartlägger dina befintliga kunskaper och anpassar studieplanen
därefter. Detta innebär att du inte behöver studera det du redan kan, utbildningen individanpassas
vilket leder till kortare studietid.

Läs mer här!