Grundkurs Strategisk AI (Introduktion till AI och strategisk plan)

Kursbeskrivning

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Många ledare är rådvilla kring hur man skapar affärsvärde på ett ansvarsfullt sätt med AI. Funderingar kretsar också kring hur man skapar en strategi och ser till att planen sätts i verket med avseende på ledarskap & kultur, det operativa uppdraget och ansvaret.

I detta ingår att:
– Förstå kopplingen mellan verksamhetens strategiska plan och olika AI förmågor, d v s kunna artikulera hur olika AI-förmågor leder till realisering av de affärsmässiga mål som har satts upp.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare när det kommer till AI.

Efter utbildningen kommer du att ha god förståelse för vad AI är och inte är samt hur du kan applicera AI i ditt ledarskap och etablera en strategi för genomförande och värdeskapande.

Data/IT

Grundkurs Strategisk AI (Introduktion till AI och strategisk plan)

Öppen för anmälan

Omfattning: 1 dag

Studietakt: Självstudier, egen studietakt

Studieort: Distans

Kursstart: 1 April 2024

Utbildningsarrangör: AI-Labbet

Pris: 11 900 kr exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Målgrupp

Den här utbildningen är till för chefer, ledare och liknande roller som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen. Vanliga befattningar är VD, vVD, marknadschef, försäljningschef, affärsområdeschef, CIO, produktchef, projektledare för större projekt och IT-chef.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Utbildningen Grundkurs Strategisk AI är en distansutbildning som innefattar två olika moduler där olika former av självstudiematerial i form av skrivet och videomaterial kombineras med frågor och analys.

Modul 1 – Introduktion till AI

Grundläggande kunskaper kring vad AI är och inte är samt olika typer av AI. Konkretisering av maskinlärande modeller på en övergripande nivå och hur dessa tillämpas i olika typer av praktiska sammanhang och verkliga exempel.

Modul 2 – Att ta fram en strategisk plan

I modul två går vi igenom hur ledare kan forma en strategisk plan samt olika verktyg och metoder för att gå från teoretisk plan till praktisk handling.

Praktiska detaljer

Omfattning: 1 dag, distans, egen studietakt

Kursupplägg: Studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Fortsättningskurs Strategisk AI (affärsutveckling och ledarskap)

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Många ledare är rådvilla kring hur man skapar affärsvärde på ett ansvarsfullt sätt med AI. Funderingar kretsar också kring hur man skapar en strategi och ser till att planen sätts i verket med avseende på ledarskap & kultur, det operativa uppdraget och ansvaret.

I detta ingår att:

– Förstå kopplingen mellan verksamhetens strategiska plan och olika AI förmågor, d v s kunna artikulera hur olika AI-förmågor leder till realisering av de affärsmässiga mål som har satts upp.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare när det kommer till AI.

I grundkursen gick vi igenom vad AI är och inte är samt hur man tar fram en strategisk plan. Den här kursen bygger vidare på din kunskap för att utveckla dig vidare kring hur man kan applicera AI som en del i värdeskapande affärsutveckling internt i organisationen och externt för kunder och andra intressenter samt hur du leder med AI i fokus.

Målgrupp
Det här programmet är till för tjänstemän. Ex personer i roller med fokus på strategisk utveckling och som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen. Vanliga befattningar är VD, vVD, affärs- och verksamhetsutvecklare, marknadschef, försäljningschef, inköpare, affärsområdeschef, CIO, produktchef, och IT-chef.

Förkunskaper

Grundkurs Strategisk AI

Data/IT

Fortsättningskurs Strategisk AI (affärsutveckling och ledarskap)

Öppen för anmälan

Omfattning: 1 dag

Studietakt: Självstudier, egen studietakt

Studieort: Distans

Kursstart: 1 April 2024

Utbildningsarrangör: AI-Labbet

Pris: 11 900 kr exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Kursinnehåll

Utbildningen Fortsättningskurs Strategisk AI är en påbyggnadsutbildning på Grundkurs i AI och bedrivs som en distansutbildning innefattande två olika moduler där olika former av självstudiematerial i form av skrivet och videomaterial kombineras med frågor och analys.

Modul 1Affärsutveckla med AI

I modul ett kommer vi att fördjupa oss i hur affärsutvecklare aktivt kan använda AI för utveckla nya produkter, tjänster och arbetssätt (internt och externt). Vi kommer att belysa perspektiv från olika branscher och med konkreta verkliga exempel.

Modul 2 – Att leda med AI

I modul två kommer vi att fördjupa oss i hur ledare aktivt kan använda AI för att bli en bättre ledare och skapa en kultur där medarbetare ges möjlighet att växa och där AI blir en naturlig del för att realisera organisationens fulla potential. Vi fördjupar oss också i de ansvar och risker som kan komma med AI och ledarens förhållningssätt i relation till dessa.

Praktiska detaljer

Omfattning: 1 dag, distans, egen studietakt

Kursupplägg: Studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Reskillprogram – Cybersecurity Analyst

Volvo

Bli en del av framgångshistorien: IT-branschen

OBS! Denna utbildning håller på att planeras och alla detaljer som exakt pris, längd, innehåll är inte helt klart. Alla detaljer är planerade vara på plats senast 9/2. Men anmäl gärna ditt intresse i Intresseanmälan nedan om du finner nedan beskrivning intressant. Din anmälan är inte bindande!

Att välja en karriär inom IT-branschen är att ta ett steg in i en värld av oändliga möjligheter. Den teknologiska utvecklingen går snabbt framåt och IT-sektorn ligger i framkant av denna utveckling, vilket innebär att man som yrkesverksam inom IT ständigt lär sig, växer och utvecklas.

Genom att bli en del av IT-branschen kan man inte bara forma sin egen framtid utan också vara med och forma hela världens framtid. Man blir en del av en bransch som inte bara driver den tekniska utvecklingen framåt utan också har potential att förbättra liv och samhällen över hela världen.

Fler säkerhetstekniker behövs!
I den snabbt föränderliga teknologiska världen vi lever i är behovet av IT-säkerhetstekniker mer påtagligt än någonsin tidigare. Med cyberhot som ständigt utvecklas och blir allt mer sofistikerade, är dessa experter kritiska för att försvara känslig information och system mot intrång och attacker. Samtidigt innebär den växande mängden uppkopplade enheter genom Internet of Things (IoT) att varje ny enhet lägger till ytterligare en potentiell vektor för säkerhetsbrister.

Att hålla jämna steg med snabba teknologiska förändringar och utvecklingen av nya säkerhetshot är en ständig kamp, och en som IT-säkerhetsteknikerna är i frontlinjen för. Det är tydligt att en robust och välutbildad styrka av IT-säkerhetstekniker är avgörande, inte bara för enskilda företags överlevnad, utan för nationell och global säkerhet i vår digitalt sammanlänkade värld.

Med världen som arbetsplats
Att ha världen som arbetsplats är en realitet för många IT-säkerhetstekniker. I den digitalt sammanflätade eran möjliggörs arbete från praktiskt taget var som helst, vilket är en betydande fördel för säkerhetsexperter. Fjärranslutningar och molntjänster har eliminerat behovet av att vara fysiskt närvarande i en kontorsmiljö, vilket innebär att säkerhetstekniker kan utföra sina uppgifter oavsett geografisk plats.

Varför ska du satsa på IT-branschen?
1. Ständig efterfrågan på kompetens: I takt med att teknologin utvecklas, ökar behovet av kunniga IT-proffs. Detta betyder goda jobbmöjligheter och säkerhet i karriären.

2. Hög potential för innovation: IT-branschen är grunden för innovation. Att arbeta inom IT ger möjligheter att vara en del av att skapa framtidens teknologier.

3. God löneutveckling: IT-branschen erbjuder ofta konkurrenskraftiga löner och förmåner, vilket reflekterar den höga efterfrågan på kvalificerade IT-specialister.

4. Flexibilitet i arbete: Många IT-jobb erbjuder flexibilitet i form av fjärrarbete, flexibla arbetstider och projektbaserade uppdrag.

5. Global karriär: IT är ett globalt språk. Kompetens inom IT öppnar dörrar över hela världen och ger möjlighet att arbeta i internationella sammanhang.

6. Ständig personlig utveckling: IT-branschen förändras konstant, vilket kräver att man fortsätter att lära sig och utvecklas för att hålla sig relevant på arbetsmarknaden.

7. Bidra till samhället: IT är centralt i lösningar som adresserar allt från vardagliga problem till globala utmaningar, vilket ger en känsla av att bidra till något större än sig själv.

Data/IT

Reskillprogram – Cybersecurity Analyst

Öppen för anmälan

Omfattning: 12 veckor

Studietakt: 100%

Studieort: Distans eller på plats i Kista

Kursstart: Kommer snart

Utbildningsarrangör: Cornerstone Group AB

Pris: ca 70 000 kr ex moms.

Till Intresseanmälanarrow_forward

Förkunskapskrav

Avslutad gymnasial utbildning
Har obehindrade kunskaper i svenska i både tal och skrift
Har ett genuint IT-intresse

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:

· Strukturerad
· Problemlösare
· Noggrann

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som hamnat i omställning och/eller som har bakgrund inom IT och tidigare erfarenhet. IT-branschen är dynamisk, snabbt växande och ständigt föränderlig, med en stark inriktning på innovation, teknologisk utveckling och digital transformation. IT-branschen arbetar i små som stora team. Du ska därför vara bekväm att arbeta i team med gemensamma milestones.

Under uppstarten av programmet
I inledningen av programmet kommer du som deltagare träffa flera arbetsgivare som presenterar sin verksamhet och sina behov av rekrytering. Då målet är anställning vid utbildningens slut är det viktigt att alla deltagare på detta sätt får en etablerad kontakt med en eller flera arbetsgivare redan inför och under programmets gång, då det även kommer att bokas in anställningsintervjuer.

Omfattning
Under tre månader kommer du att studera med en studietakt om 100%, d.v.s. motsvarande en heltidsanställning. Undervisning sker på plats och/eller online, vilket skapar en flexibilitet under studietiden där bland annat intervjuer och samtal med arbetsgivare kan ske parallellt.

Innehåll

• Azure Technical Fundamentals (AZ-900)
• ITIL v4
• World Class Service and Support (laget före jaget…)
• Microsoft 365 (MS-900)
• Windows 10 (MD-100)
• Network Fundamentals
• Programming fundamentals (valfritt språk e.x Python, PowerShell….)
• Microsoft Security Operations Analyst (SC-200)
• CompTIA Security+
• Azure Infrastructure Administration (AZ-104)
• Introduktion till Linux
• Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)
• Certifieringar: SC 200, SC 900, CompTIA Security+
• ITSM-verktyg

Efter 12 veckor förväntas du kunna:
• Övervakning av larm, känsliga data och system
• Analys av larm och loggar för att identifiera problem/incidenter
• Incidenthantering
• Undersöka, svara och söka upp hot och svagheter genom Azure Sentinel, Azure Defender och Microsoft 365 Defender

Upplägg
Utbildningen sker på plats och/eller remote (distans), där föreläsningar varvas med eget arbete och labbar.

Plats
Borgarfjordsgatan 4, Kista / Remote (distans)

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.

AI för chefer – Diplomutbildning

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Många ledare är rådvilla kring hur man skapar affärsvärde på ett ansvarsfullt sätt med AI. Funderingar kretsar också kring hur man skapar en strategi och ser till att planen sätts i verket med avseende på ledarskap & kultur, det operativa uppdraget och ansvaret.

I detta ingår att:

– Förstå kopplingen mellan verksamhetens strategiska plan och olika AI förmågor, d v s kunna artikulera hur olika AI-förmågor leder till realisering av de affärsmässiga mål som har satts upp.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare när det kommer till AI.

Efter utbildningen kommer du att ha god förståelse för vad AI är och inte är samt hur du kan applicera AI i ditt ledarskap och etablera en strategi för genomförande och värdeskapande.

Målgrupp

Det här programmet är till för chefer och ledare som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen. Vanliga befattningar är VD, vVD, marknadschef, försäljningschef, affärsområdeschef, CIO, produktchef, projektledare för större projekt, och IT-chef.

Data/IT

AI för chefer – Diplomutbildning

Öppen för anmälan

Omfattning: 4 - 16 veckor beroende på val av studietakt

Studietakt: 100 - 25%

Studieort: Distans

Kursstart: Kommer snart

Utbildningsarrangör: AI Labbet

Pris: 35 000 kr exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Kursinnehåll

Programmet AI för ledare är en distansutbildning som innefattar tre olika moduler med blandning av självstudiematerial och lärarledd utbildning. Programmet spänner över ca 4-5 veckors heltidsstudier.

Modul 1 – Introduktion till AI

Grundläggande kunskaper kring vad AI är och inte är samt olika typer av AI. Konkretisering av maskinlärande modeller på en övergripande nivå och hur dessa tillämpas i olika typer av praktiska sammanhang.

Modul 2 – Fördjupning kring olika tekniska lösningar och aspekter

I modul två går vi igenom olika typer av tekniska lösningar från de stora teknikleverantörerna och hur dessa kan appliceras i konkreta lösningar.

Modul 3 – Att leda med AI

I modul tre kommer vi att fördjupa oss i hur ledare aktivt kan använda AI för att bli en bättre ledare och skapa kultur där medarbetare ges möjlighet att växa och där AI blir en del av kulturen. Vi fördjupar oss också i de ansvar och risker som kan komma med AI och ledarens förhållningssätt i relation till dessa.

Kursupplägg
Det mesta av studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt. I programmet ingår också 4 st schemalagda lärarledda tillfällen á 3 timmar där dessa är fördelade på de olika modulerna.

Diplomering
Under studiernas gång kommer du att prövas på dina nyförvärvade kunskaper genom diverse tester och när du klarat testerna utfärdar vi ett diplom vid kursens slut.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.

AI för Ledare och affärsutvecklare – Diplomutbildning

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Digitalisering och AI får också ett stort genomslag för säljare och affärsutvecklare. Det ställer om sättet att skaffa sig insikter och artikulera möjligheter för kunder samt hur AI kommer in i det vardagliga arbetet.

Ledare och affärsutvecklare behöver framöver:
– Förstå möjligheterna med AI och hur det kan komma i spel i såväl interna som externa sammanhang.

– Förstå kopplingen mellan verksamhetens strategiska plan och olika AI förmågor, d v s kunna artikulera hur olika AI-förmågor leder till realisering av de affärsmässiga mål som har satts upp.

– Ha insikt kring hur AI påverkar mötet med kunder och hur man artikulerar möjligheter på ett nytt sätt.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team, förändrar sina arbetssätt samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare och beslutsfattare har när det kommer till AI.

Efter utbildningen kommer du att ha god förståelse för vad AI är och inte är samt hur du kan applicera AI i ditt arbete som säljare eller affärsutvecklare samt hur olika AI-tjänster kan komma att bli aktuella i interna och externa sammanhang.

Målgrupp

Det här programmet är till för chefer och ledare som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen. programmet är också för säljare och affärsutvecklare som vill utveckla sina kunskaper inom AI för att möta marknaden på ett nytt sätt. Vanliga befattningar är VD, vVD, marknadschef, försäljningschef, affärsområdeschef, CIO, produktchef, projektledare för större projekt, säljare och IT-chef.

Data/IT

AI för Ledare och affärsutvecklare – Diplomutbildning

Öppen för anmälan

Omfattning: 4 - 16 veckor beroende på studietakt du väljer

Studietakt: 100 - 25%

Studieort: Distans

Kursstart: Anmäl ditt intresse!

Utbildningsarrangör: AI Labbet

Pris: 35 000 kr exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Kursinnehåll

Programmet AI för ledare är en distansutbildning som innefattar fem olika moduler med blandning av självstudiematerial och lärarledd utbildning. Programmet spänner över ca 4 veckors heltidsstudier.

Modul 1 – Introduktion till AI

Grundläggande kunskaper kring vad AI är och inte är samt olika typer av AI. Konkretisering av maskinlärande modeller på en övergripande nivå och hur dessa tillämpas i olika typer av praktiska sammanhang.

Modul 2 – Fördjupning kring olika tekniska lösningar och aspekter

I modul två går vi igenom olika typer av tekniska lösningar från de stora teknikleverantörerna och hur dessa kan appliceras i konkreta lösningar.

Modul 3 – Att ta fram en strategisk plan

I modul tre går vi igenom hur ledare kan forma en strategisk plan samt olika verktyg och metoder för att gå från teoretisk plan till praktisk handling.

Modul 4 – Affärsutveckla med AI

 I modul fyra kommer vi att fördjupa oss i hur affärsutvecklare aktivt kan använda AI för utveckla nya produkter, tjänster och arbetssätt (internt och externt). Vi kommer att belysa perspektiv från olika branscher och med konkreta verkliga exempel.

Modul – 5 Att leda med AI

I modul fem kommer vi att fördjupa oss i hur ledare aktivt kan andvända AI för att bli en bättre ledare och skapa kultur där medarbetarna ges möjlighet att växa och där AI blir en del av kulturen. Vi fördjupar oss också i det ansvar och risker som kan komma med AI och ledarens förhållningssätt i relation till detta.


Kursupplägg

Det mesta av studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt. I programmet ingår också 4st schemalagda lärarledda tillfällen á 3 timmar där dessa är fördelade på de olika modulerna.

Diplomering
Under studiernas gång kommer du att prövas på dina nyförvärvade kunskaper genom diverse tester och när du klarat testerna utfärdar vi ett diplom vid kursens slut.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.

AI för projektledare och funktionschefer – Diplomutbildning

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Digitalisering och AI får också ett stort genomslag för projektledare. Det ställer om sättet att skaffa sig insikter, ledarskapet och inte minst perspektiven kring att skapa struktur och leda på distans.

Projektledare och funktionschefer behöver framöver:
– Förstå möjligheterna med AI och hur det kan komma i spel i såväl interna som externa sammanhang.

– Ha insikt kring hur AI påverkar ledarskapet och att leda på distans.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare när det kommer till AI.

Efter utbildningen kommer du att ha god förståelse för vad AI är och inte är samt hur du kan applicera AI i ditt ledarskap samt hur olika AI-tjänster kan komma att bli aktuella internt och externt.

Kursinnehåll
Programmet AI för ledare är en distansutbildning som innefattar tre olika moduler med blandning av självstudiematerial och lärarledd utbildning. Programmet spänner över ca 4-5 veckors heltidsstudier.

Modul 1 – Introduktion till AI

Grundläggande kunskaper kring vad AI är och inte är samt olika typer av AI. Konkretisering av maskinlärande modeller på en övergripande nivå och hur dessa tillämpas i olika typer av praktiska sammanhang.

Modul 2 – Fördjupning kring olika tekniska lösningar och aspekter

I modul två går vi igenom olika typer av tekniska lösningar från de stora teknikleverantörerna och hur dessa kan appliceras i konkreta lösningar.

Modul 3 – Att leda med AI

I modul tre kommer vi att fördjupa oss i hur AI och digitalisering påverkar rollen som projektledare och hur man kan bli en bättre ledare samt skapa kultur och struktur där AI blir en del av kulturen och lösningar som skapar verksamhetsnytta. Vi fördjupar oss också i de ansvar och risker som kan komma med AI och ledarens förhållningssätt i relation till dessa.

Data/IT

AI för projektledare och funktionschefer – Diplomutbildning

Öppen för anmälan

Omfattning: 4 -16 veckor beroende på studietakt du väljer

Studietakt: 100 - 25%

Studieort: Distans

Kursstart: Kommer snart

Utbildningsarrangör: AI Labbet

Pris: 35 000 exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Målgrupp

Det här programmet är till för funktionschefer och projektledare som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen, samt hur digitaliseringen påverkar rollen som projektledare.

Programmet AI för ledare är en distansutbildning som innefattar tre olika moduler med blandning av självstudiematerial och lärarledd utbildning. Programmet spänner över ca 4-5 veckors heltidsstudier.

Kursupplägg
Det mesta av studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt. I programmet ingår också 4st schemalagda lärarledda tillfällen á 3 timmar där dessa är fördelade på de olika modulerna.

Diplomering
Under studiernas gång kommer du att prövas på dina nyförvärvade kunskaper genom diverse tester och när du klarat testerna utfärdar vi ett diplom vid kursens slut.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Reskillprogram – Dataspelsprogrammerare

Avalanche, Embark Studios, DICE, King, Liquid Swords mfl

Bli en del av framgångshistorien: Spelbranschen
Vill du arbeta i en av världens mest eftertraktade branscher? Spelindustrin har sedan 2017* befunnit sig under enormt stark tillväxt, något som lett till stor kompetensbrist inom branschen. Tusentals personer med rätt kompetens behövs framåt för att säkra upp för framtida spelutveckling. Enligt den svenska Dataspelsbranschen kommer spelindustrin bara i Sverige att sakna så många som 25 000 medarbete år 2031. För dig som vill ta klivet in och börja arbeta med spelutveckling innebär detta så klart fantastiska möjligheter.

Anslutna arbetsgivare till detta program med rekryteringsbehov är Avalanche, Embark Studios, DICE, King, Liquid Swords, mfl

Om utbildningsprogrammet
Har du en bakgrund som programmerare och önskar ta steget in i den expansiva spelbranschen? Då har du nu möjlighet att bygga på dina programmeringskunskaper genom att inrikta dig mot spelprogrammering.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som redan har en bakgrund som programmerare. Du kommer under fyra månader att studera med en studietakt på 100%, d.v.s. desamma som en heltidsanställning. Undervisning sker dock digitalt/online, vilket skapar en flexibilitet för dig under studietiden.

Innehåll
Här nedan ser du vilka delmoment som ingår i utbildningsprogrammet.

Delmoment
C++
AI
Mjukvaruutveckling
Nätverksprogrammering
Grafikprogrammering

Antagningsprocess till utbildningen
Innan du antas till utbildningsprogrammet kommer utbildningsleverantören, The Game Assembly validera dina kunskaper och erfarenheter för att säkerställa att dina förutsättningar för att klara av utbildningsprogrammet och yrket på bästa möjliga sätt. Därefter sker den formella antagningen/bokningen till utbildningen.

Under utbildningen sätter rekryteringsprocessen igång där du får träffa och få möjlighet till intervjuer hos företag med rekryteringsbehov. Vårat mål är att du ska erbjudas jobb i direkt anslutning till att du klarat av och slutfört utbildningen.

Har du några frågor kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Data/IT

Reskillprogram – Dataspelsprogrammerare

Öppen för anmälan

Omfattning: 4 månader

Studietakt: 100%

Studieort: Distansutbildning

Kursstart: Kommer snart

Utbildningsarrangör: The Game Assembly

Pris: 56 000 kronor, exklusive moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Varför ska du satsa på spelbranschen?

Fler spelprogrammerare behövs!
Spelprogrammering är en spännande och utmanande karriär där du kombinerar kreativitet med teknisk skicklighet för att skapa underhållande spelupplevelser för människor. Du befinner dig mitt i tech-utvecklingens centrum samtidigt som dina programmeringskunskaper skapar användarupplevelser utöver det vanliga.

Som spelprogrammerare är du spindeln i nätet för varje studio. Du kommer vara en viktig del av spelutveckling med stora möjligheter till att vidareutvecklas, både professionellt och personligt. Du kan även specialisera dig och arbeta mer som gameplay-programmerare, nätverks-, tools-, eller tech- programmerare.

Med världen som arbetsplats
Spelbranschen i Sverige går starkt. En bidragande faktor till det är att Sverige är hem för flera stora studios som är skapare bakom några av världens mest kända spel. Eftersom många av dessa spelstudior inte bara har kontor i Sverige, utan i flera länder, ges du stora möjligheter att arbeta utomlands om du så önskar. Många spelstudios har också mycket attraktiva kompensationspaket och friskvårdslösningar.

  • Branschen är en starkt drivande kraft inom tech-utveckling
  • En kreativ miljö med stora utvecklingsmöjligheter
  • Spelbranschen räknas bli Sveriges största export
  • Schyssta arbetsvillkor
  • Bra karriärsmöjligheter i en expansiv bransch
  • Personlig utveckling genom ständigt nya utmaningar
Dataspelsprogrammerare

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.