Fortsättningskurs Strategisk AI (affärsutveckling och ledarskap)

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Många ledare är rådvilla kring hur man skapar affärsvärde på ett ansvarsfullt sätt med AI. Funderingar kretsar också kring hur man skapar en strategi och ser till att planen sätts i verket med avseende på ledarskap & kultur, det operativa uppdraget och ansvaret.

I detta ingår att:

– Förstå kopplingen mellan verksamhetens strategiska plan och olika AI förmågor, d v s kunna artikulera hur olika AI-förmågor leder till realisering av de affärsmässiga mål som har satts upp.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare när det kommer till AI.

I grundkursen gick vi igenom vad AI är och inte är samt hur man tar fram en strategisk plan. Den här kursen bygger vidare på din kunskap för att utveckla dig vidare kring hur man kan applicera AI som en del i värdeskapande affärsutveckling internt i organisationen och externt för kunder och andra intressenter samt hur du leder med AI i fokus.

Målgrupp
Det här programmet är till för tjänstemän. Ex personer i roller med fokus på strategisk utveckling och som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen. Vanliga befattningar är VD, vVD, affärs- och verksamhetsutvecklare, marknadschef, försäljningschef, inköpare, affärsområdeschef, CIO, produktchef, och IT-chef.

Förkunskaper

Grundkurs Strategisk AI

Data/IT

Fortsättningskurs Strategisk AI (affärsutveckling och ledarskap)

Öppen för anmälan

Omfattning: 1 dag

Studietakt: Självstudier, egen studietakt

Studieort: Distans

Kursstart: 1 April 2024

Utbildningsarrangör: AI-Labbet

Pris: 11 900 kr exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Kursinnehåll

Utbildningen Fortsättningskurs Strategisk AI är en påbyggnadsutbildning på Grundkurs i AI och bedrivs som en distansutbildning innefattande två olika moduler där olika former av självstudiematerial i form av skrivet och videomaterial kombineras med frågor och analys.

Modul 1Affärsutveckla med AI

I modul ett kommer vi att fördjupa oss i hur affärsutvecklare aktivt kan använda AI för utveckla nya produkter, tjänster och arbetssätt (internt och externt). Vi kommer att belysa perspektiv från olika branscher och med konkreta verkliga exempel.

Modul 2 – Att leda med AI

I modul två kommer vi att fördjupa oss i hur ledare aktivt kan använda AI för att bli en bättre ledare och skapa en kultur där medarbetare ges möjlighet att växa och där AI blir en naturlig del för att realisera organisationens fulla potential. Vi fördjupar oss också i de ansvar och risker som kan komma med AI och ledarens förhållningssätt i relation till dessa.

Praktiska detaljer

Omfattning: 1 dag, distans, egen studietakt

Kursupplägg: Studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.