Grundkurs Strategisk AI (Introduktion till AI och strategisk plan)

Kursbeskrivning

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Många ledare är rådvilla kring hur man skapar affärsvärde på ett ansvarsfullt sätt med AI. Funderingar kretsar också kring hur man skapar en strategi och ser till att planen sätts i verket med avseende på ledarskap & kultur, det operativa uppdraget och ansvaret.

I detta ingår att:
– Förstå kopplingen mellan verksamhetens strategiska plan och olika AI förmågor, d v s kunna artikulera hur olika AI-förmågor leder till realisering av de affärsmässiga mål som har satts upp.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare när det kommer till AI.

Efter utbildningen kommer du att ha god förståelse för vad AI är och inte är samt hur du kan applicera AI i ditt ledarskap och etablera en strategi för genomförande och värdeskapande.

Data/IT

Grundkurs Strategisk AI (Introduktion till AI och strategisk plan)

Öppen för anmälan

Omfattning: 1 dag

Studietakt: Självstudier, egen studietakt

Studieort: Distans

Kursstart: 1 April 2024

Utbildningsarrangör: AI-Labbet

Pris: 11 900 kr exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Målgrupp

Den här utbildningen är till för chefer, ledare och liknande roller som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen. Vanliga befattningar är VD, vVD, marknadschef, försäljningschef, affärsområdeschef, CIO, produktchef, projektledare för större projekt och IT-chef.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Utbildningen Grundkurs Strategisk AI är en distansutbildning som innefattar två olika moduler där olika former av självstudiematerial i form av skrivet och videomaterial kombineras med frågor och analys.

Modul 1 – Introduktion till AI

Grundläggande kunskaper kring vad AI är och inte är samt olika typer av AI. Konkretisering av maskinlärande modeller på en övergripande nivå och hur dessa tillämpas i olika typer av praktiska sammanhang och verkliga exempel.

Modul 2 – Att ta fram en strategisk plan

I modul två går vi igenom hur ledare kan forma en strategisk plan samt olika verktyg och metoder för att gå från teoretisk plan till praktisk handling.

Praktiska detaljer

Omfattning: 1 dag, distans, egen studietakt

Kursupplägg: Studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.