AI för säljare och affärsutvecklare – Diplomutbildning

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Digitalisering och AI får också ett stort genomslag för säljare och affärsutvecklare. Det ställer om sättet att skaffa sig insikter och artikulera möjligheter för kunder samt hur AI kommer in i det vardagliga arbetet.

Säljare och affärsutvecklare behöver framöver:
– Förstå möjligheterna med AI och hur det kan komma i spel i såväl interna som externa sammanhang.

– Ha insikt kring hur AI påverkar rollen som säljare och att artikulera möjligheter på ett nytt sätt.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man förändrar sina arbetssätt med AI som fundament.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare och beslutsfattare har när det kommer till AI.

Efter utbildningen kommer du att ha god förståelse för vad AI är och inte är samt hur du kan applicera AI i ditt arbete som säljare eller affärsutvecklare samt hur olika AI-tjänster kan komma att bli aktuella i interna och externa sammanhang.

Målgrupp
Det här programmet är till för säljare och affärsutvecklare som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen, samt hur digitaliseringen påverkar genom utvecklade och förändrade arbetssätt där AI är grundbult.

Data/IT

AI för säljare och affärsutvecklare – Diplomutbildning

Öppen för anmälan

Omfattning: 4 - 16 veckor beroende på studietakt du väljer

Studietakt: 100 - 25%

Studieort: Distans

Kursstart: 4 mars 2024

Utbildningsarrangör: AI Labbet

Pris: 35 000 kr exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Kursinnehåll

Programmet AI för ledare är en distansutbildning som innefattar tre olika moduler med blandning av självstudiematerial och lärarledd utbildning. Programmet spänner över ca 4-5 veckors heltidsstudier.

Modul 1 – Introduktion till AI

Grundläggande kunskaper kring vad AI är och inte är samt olika typer av AI. Konkretisering av maskinlärande modeller på en övergripande nivå och hur dessa tillämpas i olika typer av praktiska sammanhang.

Modul 2 – Fördjupning kring olika tekniska lösningar och aspekter

I modul två går vi igenom olika typer av tekniska lösningar från de stora teknikleverantörerna och hur dessa kan appliceras i konkreta lösningar.

Modul 3 – Att leda med AI

I modul tre kommer vi att fördjupa oss i hur AI och digitalisering påverkar rollen som säljare och affärsutvecklare, samt och hur man kan arbeta på nya sätt för att skapa struktur, öka produktiviteten och artikulera nya affärsmöjligheter där AI blir en del av lösningen för att skapa verksamhetsnytta. Vi fördjupar oss också i de ansvar och risker som kan komma med AI och ledarens förhållningssätt i relation till dessa.

Kursupplägg

Det mesta av studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt. I programmet ingår också 4st schemalagda lärarledda tillfällen á 3 timmar där dessa är fördelade på de olika modulerna.

Diplomering
Under studiernas gång kommer du att prövas på dina nyförvärvade kunskaper genom diverse tester och när du klarat testerna utfärdar vi ett diplom vid kursens slut.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.