AI för projektledare och funktionschefer – Diplomutbildning

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Digitalisering och AI får också ett stort genomslag för projektledare. Det ställer om sättet att skaffa sig insikter, ledarskapet och inte minst perspektiven kring att skapa struktur och leda på distans.

Projektledare och funktionschefer behöver framöver:
– Förstå möjligheterna med AI och hur det kan komma i spel i såväl interna som externa sammanhang.

– Ha insikt kring hur AI påverkar ledarskapet och att leda på distans.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare när det kommer till AI.

Efter utbildningen kommer du att ha god förståelse för vad AI är och inte är samt hur du kan applicera AI i ditt ledarskap samt hur olika AI-tjänster kan komma att bli aktuella internt och externt.

Kursinnehåll
Programmet AI för ledare är en distansutbildning som innefattar tre olika moduler med blandning av självstudiematerial och lärarledd utbildning. Programmet spänner över ca 4-5 veckors heltidsstudier.

Modul 1 – Introduktion till AI

Grundläggande kunskaper kring vad AI är och inte är samt olika typer av AI. Konkretisering av maskinlärande modeller på en övergripande nivå och hur dessa tillämpas i olika typer av praktiska sammanhang.

Modul 2 – Fördjupning kring olika tekniska lösningar och aspekter

I modul två går vi igenom olika typer av tekniska lösningar från de stora teknikleverantörerna och hur dessa kan appliceras i konkreta lösningar.

Modul 3 – Att leda med AI

I modul tre kommer vi att fördjupa oss i hur AI och digitalisering påverkar rollen som projektledare och hur man kan bli en bättre ledare samt skapa kultur och struktur där AI blir en del av kulturen och lösningar som skapar verksamhetsnytta. Vi fördjupar oss också i de ansvar och risker som kan komma med AI och ledarens förhållningssätt i relation till dessa.

Data/IT

AI för projektledare och funktionschefer – Diplomutbildning

Öppen för anmälan

Omfattning: 4 -16 veckor beroende på studietakt du väljer

Studietakt: 100 - 25%

Studieort: Distans

Kursstart: Kommer snart

Utbildningsarrangör: AI Labbet

Pris: 35 000 exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Målgrupp

Det här programmet är till för funktionschefer och projektledare som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen, samt hur digitaliseringen påverkar rollen som projektledare.

Programmet AI för ledare är en distansutbildning som innefattar tre olika moduler med blandning av självstudiematerial och lärarledd utbildning. Programmet spänner över ca 4-5 veckors heltidsstudier.

Kursupplägg
Det mesta av studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt. I programmet ingår också 4st schemalagda lärarledda tillfällen á 3 timmar där dessa är fördelade på de olika modulerna.

Diplomering
Under studiernas gång kommer du att prövas på dina nyförvärvade kunskaper genom diverse tester och när du klarat testerna utfärdar vi ett diplom vid kursens slut.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.