AI för chefer – Diplomutbildning

AI har accelererat upp som den enskilt hetaste frågan på IT-marknaden. Det kommer att ställa om allt: arbetssätt, kundrelationer, kommunikation och samarbete, ledarskap och kultur och mycket mer. Kompetensbehovet på marknaden är skriande.

Många ledare är rådvilla kring hur man skapar affärsvärde på ett ansvarsfullt sätt med AI. Funderingar kretsar också kring hur man skapar en strategi och ser till att planen sätts i verket med avseende på ledarskap & kultur, det operativa uppdraget och ansvaret.

I detta ingår att:

– Förstå kopplingen mellan verksamhetens strategiska plan och olika AI förmågor, d v s kunna artikulera hur olika AI-förmågor leder till realisering av de affärsmässiga mål som har satts upp.

– Kunna förstå sin egen roll och hur man leder team samt skapar kultur med AI som fundament för insikt och beslut.

– Ha insikt kring konsekvenser av den kommande AI-lagen och de etiska aspekterna för att ha förståelse det ansvar man har som ledare när det kommer till AI.

Efter utbildningen kommer du att ha god förståelse för vad AI är och inte är samt hur du kan applicera AI i ditt ledarskap och etablera en strategi för genomförande och värdeskapande.

Målgrupp

Det här programmet är till för chefer och ledare som vill utveckla sina kunskaper inom AI, att förstå vad AI är och hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen. Vanliga befattningar är VD, vVD, marknadschef, försäljningschef, affärsområdeschef, CIO, produktchef, projektledare för större projekt, och IT-chef.

Data/IT

AI för chefer – Diplomutbildning

Öppen för anmälan

Omfattning: 4 - 16 veckor beroende på val av studietakt

Studietakt: 100 - 25%

Studieort: Distans

Kursstart: Kommer snart

Utbildningsarrangör: AI Labbet

Pris: 35 000 kr exkl moms

Till Intresseanmälanarrow_forward

Kursinnehåll

Programmet AI för ledare är en distansutbildning som innefattar tre olika moduler med blandning av självstudiematerial och lärarledd utbildning. Programmet spänner över ca 4-5 veckors heltidsstudier.

Modul 1 – Introduktion till AI

Grundläggande kunskaper kring vad AI är och inte är samt olika typer av AI. Konkretisering av maskinlärande modeller på en övergripande nivå och hur dessa tillämpas i olika typer av praktiska sammanhang.

Modul 2 – Fördjupning kring olika tekniska lösningar och aspekter

I modul två går vi igenom olika typer av tekniska lösningar från de stora teknikleverantörerna och hur dessa kan appliceras i konkreta lösningar.

Modul 3 – Att leda med AI

I modul tre kommer vi att fördjupa oss i hur ledare aktivt kan använda AI för att bli en bättre ledare och skapa kultur där medarbetare ges möjlighet att växa och där AI blir en del av kulturen. Vi fördjupar oss också i de ansvar och risker som kan komma med AI och ledarens förhållningssätt i relation till dessa.

Kursupplägg
Det mesta av studierna bedrivs som självstudier i egen studietakt. I programmet ingår också 4 st schemalagda lärarledda tillfällen á 3 timmar där dessa är fördelade på de olika modulerna.

Diplomering
Under studiernas gång kommer du att prövas på dina nyförvärvade kunskaper genom diverse tester och när du klarat testerna utfärdar vi ett diplom vid kursens slut.

AI-labbet finns också tillgängliga för frågor och som stöd under programmets gång, utöver de lärarledda tillfällena, via en chatt-funktion.

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

Skriv den ort Du är intresserad av. Vilka orter som utbildningarna erbjuds på framgår i respektive utbildning. De utbildningar som erbjuds på Distans behöver du inte skriva något.
Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 1 MB.